Gebruikersbeheer

In het gebruikersbeheer maak je gebruikers aan en geef je ze rechten door het toekennen van rollen. In het gebruikersbeheer vind je alle gebruikers van het systeem van beheerders tot personen die een gebruikersaccount hebben aangemaakt voor de webshop of webapplicatie.

Het gebruikersbeheer bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Gebruikersaccounts aanmaken, beheren en verwijderen.
 • Rechten geven aan gebruikers door middel van toekennen rollen.
 • Gebruikers koppelen aan kanalen (bijvoorbeeld voor een beveiligde omgeving)

We onderscheiden de volgende rollen:

 • SuperUser
 • Administrators
 • Crm User
 • Rollen per website
  • Site Managers
  • Shop Managers
 • Rollen per kanaal
  • Subscribers (hebben alleen-lezen toegang tot de inhoud van het kanaal.)
  • Authors (kunnen inhoud bijdragen aan het kanaal: een pagina maken, bewerken en verwijderen.)
  • Editors (eerste niveau van de goedkeuringsworkflow. Een Editor kan inhoud die door Authors is ingediend goedkeuren of afwijzen.)
  • Publishers (hoogste niveau van de goedkeuringsworkflow. Een Publisher kan inhoud die door de Editors is goedgekeurd publiceren.)
   * Als er geen Editor of Publisher aanwezig is dan kan de Author direct de artikelen publiceren.
  • Resource Managers (mag resources uploaden in het kanaal)
  • Module Managers (mag modules insluiten)

Door het gebruik van kanalen is het eenvoudig om sitebezoekers toegang te geven tot beschermde omgevingen.

Een gebruiker kan meerdere rollen hebben.

 
Button