Mailchimp

Door de koppeling met Mailchimp is je mailinglijst altijd up to date, start je gemakkelijk een geautomatiseerde e-mail campagne en kun je putten uit  productassortiment bij het opstellen van je e-mailings.

Mogelijkheden van de koppeling tussen BO Creator DXP® en Mailchimp:

  • Mensen kunnen zich via de website aanmelden voor de mailinglijst.
  • Verstrek een couponcode met korting als mensen zich aanmelden voor je mailinglijst.
  • Verkoop een E-book via de webshop en richt de levering en follow up via Mailchimp
  • Zet een mailing op met nieuwe producten en selecteer de producten binnen Mailchimp uit het gekoppelde productassortiment.
  • Bekijk in 1 oogopslag hoeveel omzet je hebt gegenereerd met een mailing.
  • Maak een e-mail workflow bij het organiseren van een workshop. 

 
Button